28.02.2019 roku upłynął okres realizacji projektu “Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”. Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom/czkom za udział w projekcie. 🙂 Dziękujemy wszystkim za współpracę 🙂 Cieszymy się, że wielu osobom mogliśmy pomóc 🙂 Życzymy wszystkim Uczestnikom/czom wielu sukcesów 🙂 Powodzenia 🙂


29.01.2019

31.01.2019 roku o godzinie 10.00 przy ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski zostanie przeprowadzony egzamin “Pracownik biurowy” dla następujących Uczestników/czek: UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64, UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72.

Powodzenia 🙂


28.01.2019

Poniżej publikujemy zaktualizowany harmonogram “Pośrednictwa pracy” dla UP25 – UP56.

Pośrednictwo pracy
Data Godziny od – do Miejsce realizacji Nr UP
2019-01-31 8.00 10.00 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 25
2019-01-31 10.05 12.05 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 26
2019-02-02 08:00 10:00 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 27
2019-02-02 10:05 12:05 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 28
2019-01-31 12.10 14.10 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 29
2019-01-31 14.30 16.30 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 30
2019-02-02 12:10 14:10 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 31
2019-02-01 08:00 10:00 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 32
2019-02-01 10:05 12:05 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 33
2019-02-02 14:30 16:30 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 34
2019-02-01 12:10 14:10 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 35
2019-02-02 16:35 18:35 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 36
2019-02-01 14:30 16:30 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 37
2019-02-01 16:35 18:35 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 38
2019-02-01 18:40 20:40 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 39
2019-02-02 18:40 20:40 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 40
2019-02-03 08:00 10:00 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 41
2019-02-03 10:05 12:05 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 42
2019-02-04 08:00 10:00 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 43
2019-02-03 12:10 14:10 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 44
2019-02-03 14:30 16:30 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 45
2019-02-03 16:35 18:35 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 46
2019-02-04 10:05 12:05 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 47
2019-02-03 18:40 20:40 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 48
2019-02-04 12:10 14:10 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 49
2019-02-04 14:30 16:30 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 50
2019-02-04 18:40 20:40 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 51
2019-02-04 16:35 18:35 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 52
2019-02-05 18:40 20:40 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 53
2019-02-05 12:10 14:10 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 54
2019-02-05 14:30 16:30 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 55
2019-02-05 16:35 18:35 ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra UP 56

24.01.2019

Informujemy, iż zajęcia “Pośrednictwa pracy” dla UP25-UP56, które miały się odbyć w dniach 24.01.2019-29.01.2019 zostały odwołane. Zaktualizowany harmonogram wsparcia umieścimy niezwłocznie po jego ustaleniu.


11.01.2019

Poniżej publikujemy harmonogram ostatnich zajęć z pośrednikiem pracy dla gr 3 i 4 oraz szkolenia zawodowego “Pracownik biurowy” gr 5.

Pośrednictwo pracy

Data

Godziny od – do

Miejsce realizacji

Nr UP

24.01.2019

8.00

10.00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 25

24.01.2019

10.05

12.05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 26

26.01.2019

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 27

26.01.2019

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 28

24.01.2019

12.10

14.10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 29

24.01.2019

14.30

16.30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 30

26.01.2019

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 31

25.01.2019

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 32

25.01.2019

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 33

26.01.2019

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 34

25.01.2019

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 35

26.01.2019

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 36

25.01.2019

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 37

25.01.2019

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 38

25.01.2019

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 39

26.01.2019

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 40

27.01.2019

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 41

27.01.2019

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 42

28.01.2019

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 43

27.01.2019

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 44

27.01.2019

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 45

27.01.2019

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 46

28.01.2019

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 47

27.01.2019

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 48

28.01.2019

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 49

28.01.2019

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 50

28.01.2019

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 51

28.01.2019

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 52

29.01.2019

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 53

29.01.2019

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 54

29.01.2019

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 55

29.01.2019

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 56

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy”

Data

Godziny od – do

Miejsce realizacji

Nr UP

14.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64, UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72

15.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64, UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72

16.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64, UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72

17.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64, UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72

18.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64, UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72

19.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64, UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72

21.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64

22.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64

23.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72

24.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72

25.01.2019

14.00

20.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57, UP 58, UP 59, UP 60, UP 61, UP 62, UP 63, UP 64, UP 65, UP 66, UP 67, UP 68, UP 69, UP 70, UP 71, UP 72


21.12.2018

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 🙂


20.12.2018

Poniżej zamieszczamy harmonogram pośrednictwa pracy dla gr 3, 4 i 5.

Pośrednictwo pracy

Data

Godziny od – do

Miejsce realizacji

Nr UP

21.12.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 25

21.12.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 26

21.12.2018

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 27

21.12.2018

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 28

21.12.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 29

21.12.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 30

22.12.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 31

22.12.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 32

22.12.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 33

22.12.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 34

22.12.2018

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 35

22.12.2018

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 36

23.12.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 37

23.12.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 38

23.12.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 39

23.12.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 40

29.12.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 41

29.12.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 42

27.12.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 43

29.12.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 44

27.12.2018

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 45

27.12.2018

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 46

28.12.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 47

28.12.2018

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 48

28.12.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 49

28.12.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 50

28.12.2018

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 51

28.12.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 52

29.12.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 53

27.12.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 54

27.12.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 55

27.12.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 56

Pośrednictwo pracy

Data

Godziny od – do

Miejsce realizacji

Nr UP

03.01.2019

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57

03.01.2019

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 58

03.01.2019

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 59

03.01.2019

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 60

03.01.2019

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 61

03.01.2019

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 62

04.01.2019

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 63

04.01.2019

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 64

04.01.2019

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65

04.01.2019

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 66

04.01.2019

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 67

04.01.2019

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 68

05.01.2019

8.00-10.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 69

05.01.2019

10.10-12.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 70

05.01.2019

12.30-14.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 71

05.01.2019

14.40-16.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 72

09.02.2019

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57

09.02.2019

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 58

09.02.2019

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 59

09.02.2019

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 60

09.02.2019

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 61

09.02.2019

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 62

11.02.2019

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 63

11.02.2019

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 64

11.02.2019

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65

11.02.2019

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 66

11.02.2019

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 67

11.02.2019

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 68

12.02.2019

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 69

12.02.2019

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 70

12.02.2019

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 71

12.02.2019

13.30-15.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 72


05.12.2018

06.12.2018 roku o godz. 16.30 przy ul. Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla Zielona Góra zostanie przeprowadzony egzamin Pracownik biurowy dla następujących UP: UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48, UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55 i UP 56.

Natomiast 06.12.2018 roku o godz. 17.15 przy ul. Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla Zielona Góra zostanie przeprowadzony egzamin Techniki sprzedaży dla następujących UP: UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32, UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39 i UP 40.


30.11.2018

Harmonogram staży zawodowych

Staże zawodowe

okres

miejsce odbywania

nr UP

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Kożuchowska 15 A/419, 65-001 Zielona Góra

UP 44

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Ochla – Zacisze 8, 66-006 Zielona Góra

UP 46

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Rzeźniczaka 23 A/1, 65-119 Zielona Góra i ul. Brzozowa 12 E, 68-114 Tomaszowo

UP 45

01.12.2018 – 28.02.2019

Swarzynice 54, 66-133 Klenica

UP 27

01.12.2018 – 28.02.2019

Swarzynice 54, 66-133 Klenica

UP 48

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Jedności 90, 65-001 Zielona Góra

UP 28

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Wiejska 4, 65-609 Zielona Góra

UP 53

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Energetyków 2, 65-001 Zielona Góra

UP 42

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

UP 41

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

UP 36

01.12.2018 – 28.02.2019

Koźminek 19, 66-225 Szczaniec

UP 34

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Ochla – Żagańska 38, 66-006 Zielona Góra

UP 31

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Kupiecka 31, 65-426 Zielona Góra

UP 40

01.12.2018 – 28.02.2019

ul. Foluszowa 108, 65-786 zielona Góra

UP 51


30.11.2018

Informujemy, iż od 01.12.2018 roku Biuro Projektu”Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” mieści się przy ul. Pomorskiej 34 w Gorzowie Wielkopolskim.


19.11.2018

Informujemy, iż rekrutacja do projektu “Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” została zamknięta.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym i pierwszych zajęć z pośrednictwa pracy dla ostatniej grupy.

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie

Data

Godziny od – do

Miejsce realizacji

Nr UP

20.11.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57

20.11.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 58

20.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 59

21.11.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 60

21.11.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 61

21.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 62

22.11.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 63

22.11.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 64

22.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65

23.11.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 66

23.11.2018

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 67

23.11.2018

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 68

23.11.2018

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 69

23.11.2018

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 70

23.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 71

24.11.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 72

24.11.2018

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57

24.11.2018

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 58

24.11.2018

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 59

24.11.2018

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 60

24.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 61

26.11.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 62

26.11.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 63

26.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 64

27.11.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65

27.11.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 66

27.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 67

28.11.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 68

28.11.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 69

28.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 70

29.11.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 71

29.11.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 72

Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Data

Godziny od – do

Miejsce realizacji

Nr UP

29.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57

30.11.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 58

30.11.2018

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 59

30.11.2018

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 60

30.11.2018

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 61

30.11.2018

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 62

30.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 63

1.12.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 64

1.12.2018

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65

1.12.2018

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 66

1.12.2018

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 67

1.12.2018

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 68

1.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 69

3.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 70

3.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 71

3.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 72

4.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57

4.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 58

4.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 59

5.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 60

5.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 61

5.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 62

6.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 63

6.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 64

6.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65

7.12.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 66

7.12.2018

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 67

7.12.2018

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 68

7.12.2018

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 69

7.12.2018

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 70

7.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 71

8.12.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 72

8.12.2018

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57

8.12.2018

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 58

8.12.2018

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 59

8.12.2018

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 60

8.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 61

10.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 62

10.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 63

10.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 64

11.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65

11.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 66

11.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 67

12.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 68

12.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 69

12.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 70

13.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 71

13.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 72

13.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57

14.12.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 58

14.12.2018

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 59

14.12.2018

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 60

14.12.2018

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 61

14.12.2018

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 62

14.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 63

15.12.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 64

15.12.2018

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65

15.12.2018

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 66

15.12.2018

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 67

15.12.2018

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 68

15.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 69

17.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 70

17.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 71

17.11.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 72

Pośrednictwo pracy

Data

Godziny od – do

Miejsce realizacji

Nr UP

18.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 57

18.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 58

18.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 59

19.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 60

19.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 61

19.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 62

20.12.2018

7.30-9.30

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 63

20.12.2018

9.40-11.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 64

20.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 65

21.12.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 66

21.12.2018

9.10-11.10

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 67

21.12.2018

11.20-13.20

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 68

21.12.2018

13.40-15.40

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 69

21.12.2018

15.50-17.50

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 70

21.12.2018

18.00-20.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 71

22.12.2018

7.00-9.00

ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski

UP 72


13.11.2018

Harmonogram pierwszych zajęć z pośrednictwa pracy dla grup 3 i 4.

Pośrednictwo pracy

14.11.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 41

14.11.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 42

14.11.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 43

14.11.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 44

14.11.2018

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 45

14.11.2018

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 46

15.11.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 47

15.11.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 48

15.11.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 49

15.11.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 50

15.11.2018

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 51

15.11.2018

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 52

16.11.2018

10:30

12:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 53

16.11.2018

12:35

14:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 54

16.11.2018

14:40

16:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 55

16.11.2018

17:00

19:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 56

Pośrednictwo pracy

Data

Godziny od – do

Miejsce realizacji

Nr UP

19.11.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 25

19.11.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 26

19.11.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 27

19.11.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 28

19.11.2018

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 29

19.11.2018

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 30

20.11.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 31

20.11.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 32

20.11.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 33

20.11.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 34

20.11.2018

16:35

18:35

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 35

20.11.2018

18:40

20:40

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 36

21.11.2018

08:00

10:00

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 37

21.11.2018

10:05

12:05

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 38

21.11.2018

12:10

14:10

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 39

21.11.2018

14:30

16:30

ul. Zacisze 8, 66-006 Ochla Zielona Góra

UP 40


02.11.2018

Harmonogram szkoleń zawodowych dla grupy 3 i 4.

Szkolenie zawodowe “Handel z elementami technik sprzedaży i obsługi klienta”

Data

Godziny

Miejsce

Uczestnicy/czki Projektu

05.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32, UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39, UP 40

06.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32, UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39, UP 40

07.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32, UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39, UP 40

08.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32, UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39, UP 40

09.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32, UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39, UP 40

10.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32, UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39, UP 40

13.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32, UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39, UP 40

14.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32

15.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 25, UP 26, UP 27, UP 28, UP 29, UP 30, UP 31, UP 32

16.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39, UP 40

17.11.2018

14:35-21:05

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 33, UP 34, UP 35, UP 36, UP 37, UP 38, UP 39, UP 40

Szkolenie zawodowe “Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta”

Data

Godziny

Miejsce

Uczestnicy/czki Projektu

17.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48, UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55, UP 56

18.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48, UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55, UP 56

19.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48, UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55, UP 56

20.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48, UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55, UP 56

21.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48, UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55, UP 56

22.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48, UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55, UP 56

23.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48, UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55, UP 56

24.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48

25.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 41, UP 42, UP 43, UP 44, UP 45, UP 46, UP 47, UP 48

26.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55, UP 56

27.11.2018

8:00-14:30

Plac Św. Jadwigi 1, 66-006 Ochla – Zielona Góra

UP 49, UP 50, UP 51, UP 52, UP 53, UP 54, UP 55, UP 56


29.10.2018

Harmonogram zajęć Poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych” dla 4 grupy.

Zajęcia będą się odbywały przy ul. Kościelnej 35 w Kargowej.

nr UP

I spotkanie

Godz. od-do

UP 41

5.11.2018

08:00

10:00

UP 42

5.11.2018

10:05

12:05

UP 43

5.11.2018

12:10

14:10

UP 44

5.11.2018

14:30

16:30

UP 45

5.11.2018

16:35

18:35

UP 46

5.11.2018

18:40

20:40

UP 47

6.11.2018

08:00

10:00

UP 48

6.11.2018

10:05

12:05

UP 49

6.11.2018

12:10

14:10

UP 50

6.11.2018

14:30

16:30

UP 51

6.11.2018

16:35

18:35

UP 52

6.11.2018

18:40

20:40

UP 53

7.11.2018

08:00

10:00

UP 54

7.11.2018

10:05

12:05

UP 55

7.11.2018

12:10

14:10

UP 56

7.11.2018

14:30

16:30

nr UP

II spotkanie

Godz.od-do

UP 41

7.11.2018

16:35

18:35

UP 42

7.11.2018

18:40

20:40

UP 43

8.11.2018

08:00

10:00

UP 44

8.11.2018

10:05

12:05

UP 45

8.11.2018

12:10

14:10

UP 46

8.11.2018

14:30

16:30

UP 47

8.11.2018

16:35

18:35

UP 48

8.11.2018

18:40

20:40

UP 49

9.11.2018

08:00

10:00

UP 50

9.11.2018

10:05

12:05

UP 51

9.11.2018

12:10

14:10

UP 52

9.11.2018

14:30

16:30

UP 53

9.11.2018

16:35

18:35

UP 54

9.11.2018

18:40

20:40

UP 55

10.11.2018

08:00

10:00

UP 56

10.11.2018

10:05

12:05

nr UP

III spotkanie

Godz. od-do

UP 41

10.11.2018

12:10

14:10

UP 42

10.11.2018

14:30

16:30

UP 43

10.11.2018

16:35

18:35

UP 44

10.11.2018

18:40

20:40

UP 45

12.11.2018

08:00

10:00

UP 46

12.11.2018

10:05

12:05

UP 47

12.11.2018

12:10

14:10

UP 48

12.11.2018

14:30

16:30

UP 49

12.11.2018

16:35

18:35

UP 50

12.11.2018

18:40

20:40

UP 51

13.11.2018

08:00

10:00

UP 52

13.11.2018

10:05

12:05

UP 53

13.11.2018

12:10

14:10

UP 54

13.11.2018

14:30

16:30

UP 55

13.11.2018

16:35

18:35

UP 56

13.11.2018

18:40

20:40

nr UP

IV spotkanie

Godz. od-do

UP 41

14.11.2018

08:00

10:00

UP 42

14.11.2018

10:05

12:05

UP 43

14.11.2018

12:10

14:10

UP 44

14.11.2018

14:30

16:30

UP 45

14.11.2018

16:35

18:35

UP 46

14.11.2018

18:40

20:40

UP 47

15.11.2018

08:00

10:00

UP 48

15.11.2018

10:05

12:05

UP 49

15.11.2018

12:10

14:10

UP 50

15.11.2018

14:30

16:30

UP 51

15.11.2018

16:35

18:35

UP 52

15.11.2018

18:40

20:40

UP 53

16.11.2018

08:00

10:00

UP 54

16.11.2018

10:05

12:05

UP 55

16.11.2018

12:10

14:10

UP 56

16.11.2018

14:30

16:30


26.10.2018

Informujemy, iż okres realizacji projektu “Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” został przedłużony do 28.02.2019 roku.


26.10.2018

Harmonogram kolejnego spotkania z pośrednikiem pracy dla gr 2.

Pośrednictwo pracy

Data

Godziny zajęć

Miejsce realizacji zajęć

Nr UP

10.11.2018

9:00-11:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 24

10.112018

11:05-13:05

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 23

10.11.2018

13:10-15:10

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 22

10.11.2018

15:15-17:15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 20

17.11.2018

9:00-11:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 24

17.11.2018

11:05-13:05

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 19

17.11.2018

13:10-15:10

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 18

17.11.2018

15:15-17:15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17


23.10.2018

Harmonogram zajęć Poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych” dla 3 grupy.

Zajęcia będą się odbywały przy ul. Kościelnej 35 w Kargowej.

nr UP

I spotkanie

Godz. od-do

UP 25

24.10.2018

08:00

10:00

UP 26

24.10.2018

10:05

12:05

UP 27

24.10.2018

12:10

14:10

UP 28

24.10.2018

14:30

16:30

UP 29

24.10.2018

16:35

18:35

UP 30

24.10.2018

18:40

20:40

UP 31

25.10.2018

08:00

10:00

UP 32

25.10.2018

10:05

12:05

UP 33

25.10.2018

12:10

14:10

UP 34

25.10.2018

14:30

16:30

UP 35

25.10.2018

16:35

18:35

UP 36

25.10.2018

18:40

20:40

UP 37

26.10.2018

08:00

10:00

UP 38

26.10.2018

10:05

12:05

UP 39

26.10.2018

12:10

14:10

UP 40

26.10.2018

14:30

16:30

nr UP

II spotkanie

Godz.od-do

UP 25

26.10.2018

16:35

18:35

UP 26

26.10.2018

18:40

20:40

UP 27

27.10.2018

08:00

10:00

UP 28

27.10.2018

10:05

12:05

UP 29

27.10.2018

12:10

14:10

UP 30

27.10.2018

14:30

16:30

UP 31

27.10.2018

16:35

18:35

UP 32

27.10.2018

18:40

20:40

UP 33

28.10.2018

08:00

10:00

UP 34

28.10.2018

10:05

12:05

UP 35

28.10.2018

12:10

14:10

UP 36

28.10.2018

14:30

16:30

UP 37

28.10.2018

16:35

18:35

UP 38

28.10.2018

18:40

20:40

UP 39

29.10.2018

08:00

10:00

UP 40

29.10.2018

10:05

12:05

nr UP

III spotkanie

Godz. od-do

UP 25

29.10.2018

12:10

14:10

UP 26

29.10.2018

14:30

16:30

UP 27

29.10.2018

16:35

18:35

UP 28

29.10.2018

18:40

20:40

UP 29

30.10.2018

08:00

10:00

UP 30

30.10.2018

10:05

12:05

UP 31

30.10.2018

12:10

14:10

UP 32

30.10.2018

14:30

16:30

UP 33

30.10.2018

16:35

18:35

UP 34

30.10.2018

18:40

20:40

UP 35

31.10.2018

08:00

10:00

UP 36

31.10.2018

10:05

12:05

UP 37

31.10.2018

12:10

14:10

UP 38

31.10.2018

14:30

16:30

UP 39

31.10.2018

16:35

18:35

UP 40

31.10.2018

18:40

20:40

nr UP

IV spotkanie

Godz. od-do

UP 25

2.11.2018

08:00

10:00

UP 26

2.11.2018

10:05

12:05

UP 27

2.11.2018

12:10

14:10

UP 28

2.11.2018

14:30

16:30

UP 29

2.11.2018

16:35

18:35

UP 30

2.11.2018

18:40

20:40

UP 31

3.11.2018

08:00

10:00

UP 32

3.11.2018

10:05

12:05

UP 33

3.11.2018

12:10

14:10

UP 34

3.11.2018

14:30

16:30

UP 35

3.11.2018

16:35

18:35

UP 36

3.11.2018

18:40

20:40

UP 37

4.11.2018

08:00

10:00

UP 38

4.11.2018

10:05

12:05

UP 39

4.11.2018

12:10

14:10

UP 40

4.11.2018

14:30

16:30


11.10.2018

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym dla 3 i 4 grupy w ramach realizacji projektu “Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie

12.10.2018

8:00-10:00

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 25

12.10.2018

10:05-12:05

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 26

12.10.2018

12:10-14:10

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 27

12.10.2018

14:30-16:30

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 28

12.10.2018

16:35-18:35

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 29

12.10.2018

18:40-20:40

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 30

13.10.2018

8:00-10:00

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 31

13.10.2018

10:05-12:05

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 32

13.10.2018

12:10-14:10

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 33

13.10.2018

14:30-16:30

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 34

13.10.2018

16:35-18:35

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 35

13.10.2018

18:40-20:40

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 36

14.10.2018

8:00-10:00

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 37

14.10.2018

10:05-12:05

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 38

14.10.2018

12:10-14:10

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 39

14.10.2018

14:30-16:30

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 40

14.10.2018

16:35-18:35

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 25

14.10.2018

18:40-20:40

ul. Rynek 18, 66-120 Kargowa

UP 26

15.10.2018

8:00-10:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 27

15.10.2018

10:05-12:05

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 28

15.10.2018

12:10-14:10

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 29

15.10.2018

14:30-16:30

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 30

15.10.2018

16:35-18:35

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 31

15.10.2018

18:40-20:40

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 32

18.10.2018

8:00-10:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 33

18.10.2018

10:05-12:05

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 34

18.10.2018

12:10-14:10

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 35

18.10.2018

14:30-16:30

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 36

18.10.2018

16:35-18:35

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 37

18.10.2018

18:40-20:40

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 38

19.10.2018

8:00-10:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 39

19.10.2018

10:05-12:05

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 40

12.10.2018

8:00-10:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 41

12.10.2018

10:05-12:05

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 42

12.10.2018

12:10-14:10

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 43

12.10.2018

14:30-16:30

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 44

12.10.2018

16:35-18:35

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 45

12.10.2018

18:40-20:40

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 46

15.10.2018

8:00-10:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 47

15.10.2018

10:05-12:05

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 48

15.10.2018

12:10-14:10

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 49

15.10.2018

14:30-16:30

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 50

15.10.2018

16:35-18:35

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 51

15.10.2018

18:40-20:40

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 52

16.10.2018

10:30-12:30

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 53

16.10.2018

12:35-14:35

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 54

16.10.2018

14:40-16:40

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 55

16.10.2018

17:00-19:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 56

17.10.2018

10:30-12:30

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 41

17.10.2018

12:35-14:35

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 42

17.10.2018

14:40-16:40

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 43

17.10.2018

17:00-19:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 44

21.10.2018

8:00-10:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 45

21.10.2018

10:05-12:05

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 46

21.10.2018

12:10-14:10

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 47

21.10.2018

14:30-16:30

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 48

21.10.2018

16:35-18:35

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 49

21.10.2018

18:40-20:40

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 50

22.10.2018

8:00-10:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 51

22.10.2018

10:05-12:05

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 52

22.10.2018

12:10-14:10

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 53

23.10.2018

8:00-10:00

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 54

23.10.2018

10:05-12:05

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 55

23.10.2018

12:10-14:10

ul. Kościelna 35, 66-120 Kargowa

UP 56


28.09.2018

Harmonogram staży zawodowych

Staże zawodowe

okres

miejsce

nr UP

01.10.2018 – 31.12.2018

ul. Nowosolna 26, 67-120 Kożuchów

UP  17

01.10.2018 – 31.12.2018

ul. Sienkiewicza 12, 67-120 Kożuchów lub ul. Zielona 35, 67-120 Kożuchów

UP 20


27.09.2018

28.09.2018 (piątek) o godz. 15.00 przy ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów zostanie przeprowadzony egzamin “Florystyka z elementami dekoracji ślubnych” dla następujących Uczestników/czek Projektu: UP 17, UP 18 UP 19, UP 20, UP 22, UP 23 i UP 24.

Powodzenia 🙂


17.09.2018

Harmonogram stażu zawodowego kolejnej/ego Uczestniczki/ka.

Staże zawodowe

okres

miejsce

nr UP

18.09.2018 r. – 17.12.2018 r.

ul. 1 Maja 3/3, 67-120 Kożuchów

UP 19


07.09.2018

Pośrednictwo pracy

data

godziny

miejsce zajęć

nr UP

08.09.2018

9.00-11.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 18

08.09.2018

11.10-13.10

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 23

08.09.2018

13.10-15.10

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 22

06.10.2018

9.00-11.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 18

06.10.2018

11.00-13.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 23

06.10.2018

13.15-15.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 22

06.10.2018

15.15-17.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 20

20.10.2018

9.00-11.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 24

20.10.2018

11.10-13.10

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17

20.10.2018

13.10-15.10

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 19

Staże zawodowe
okres miejsce nr UP
od 10.09.2018 r. do 09.12.2018 r. ul. Sikorskiego 17, 65-454 Zielona Góra UP 15
od 10.09.2018 r. do 09.12.2018 r. ul. Sikorskiego 17, 65-454 Zielona Góra UP 5
od 10.09.2018 r. do 09.12.2018 r. ul. Botaniczna 12/10, 65-306 Zielona Góra. UP 2

31.08.2018

Staże zawodowe

okres

miejsce

nr UP

od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra

UP 8

od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra

UP 4


29.08.2018

Pośrednictwo pracy
30.08.2018 7.00-9.00 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 1
30.08.2018 9.10-11.10 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 14
30.08.2018 11.20-13.20 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 8
30.08.2018 13.40-15.40 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 13
30.08.2018 15.50-17.50 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 7
30.08.2018 18.00-20.00 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 15
31.08.2018 9.10-11.10 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 8
31.08.2018 11.20-13.20 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 4
31.08.2018 13.40-15.40 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 2
31.08.2018 15.50-17.50 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 15
31.08.2018 18.00-20.00 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 9
01.09.2018 9.00-11.00 ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów UP 24
01.09.2018 11.00-13.00 ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów UP 17
01.09.2018 13.15.-15.15 ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów UP 20
01.09.2018 15.15.-17.15 ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów UP 19

22.08.2018

Pośrednictwo pracy
23.08.2018 7.00-9.00 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 3
23.08.2018 9.10-11.10 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 11
23.08.2018 11.20-13.20 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 7
23.08.2018 13.40-15.40 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 5
23.08.2018 15.50-17.50 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 10
23.08.2018 18.00-20.00 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 2
Pośrednictwo pracy
24.08.2018 7.00-9.00 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 7
24.08.2018 9.10-11.10 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 4
24.08.2018 11.20-13.20 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 1
24.08.2018 13.40-15.40 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 12
24.08.2018 15.50-17.50 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 5
24.08.2018 18.00-20.00 ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra UP 3

13.08.2018

Harmonogram szkolenia zawodowego “Florystyka z elementami dekoracji ślubnych”

Szkolenie zawodowe “Florystyka z elementami dekoracji ślubnych”

Data

Godziny

Miejsce

Uczestnicy/Uczesniczki

14.08.2018

10.00-16.30

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17, UP 18, UP 19, UP 20, UP 21, UP 22, UP 23, UP 24

16.08.2018

10.00-16.30

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17, UP 18, UP 19, UP 20, UP 21, UP 22, UP 23, UP 24

17.08.2018

10.00-16.30

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17, UP 18, UP 19, UP 20, UP 21, UP 22, UP 23, UP 24

18.08.2018

10.00-16.30

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17, UP 18, UP 19, UP 20, UP 21, UP 22, UP 23, UP 24

20.08.2018

10.00-16.30

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17, UP 18, UP 19, UP 20, UP 21, UP 22, UP 23, UP 24

21.08.2018

10.00-16.30

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17, UP 18, UP 19, UP 20, UP 21, UP 22, UP 23, UP 24

22.08.2018

10.00-16.30

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17, UP 18, UP 19, UP 20, UP 21, UP 22, UP 23, UP 24

23.08.2018

10.00-16.30

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17, UP 18, UP 19, UP 20, UP 21, UP 22, UP 23, UP 24

24.08.2018

10.00-16.30

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17, UP 18, UP 19, UP 20, UP 21, UP 22, UP 23, UP 24


08.08.2018

Harmonogram pośrednictwa pracy.

Pośrednictwo pracy

09.08.2018

9:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 9

09.08.2018

11:00-13:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 13

09.08.2018

15:15-17:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 14

09.08.2018

17:30-19:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 11

10.08.2018

9:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 4

10.08.2018

11:00-13:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 15

10.08.2018

13:15-15:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1

10.08.2018

15:15-17:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 12

10.08.2018

17:30-19:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 10


07.08.2018

Dnia 08.08.2018 roku o godzinie 16.30 przy ul. Bohaterów Westerplatte 11/215 w Zielonej Górze odbędzie się egzamin “OBSŁUGA BIURA” dla następujących Uczestników/czek Projektu: UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14 i UP 15.


06.08.2018

Informujemy, iż okres realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2018 roku.


31.07.2018

Harmonogram zajęć z doradztwa i poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek z Kożuchowa.

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie

01.08.2018

12.15-14.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 24

02.08.2018

10.00-12.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 24

Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych

01.08.2018

8.00-10.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 20

01.08.2018

10.00-12.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 23

01.08.2018

14.15-16.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 18

02.08.2018

8.00-10.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 22

02.08.2018

12.15-14.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 19

02.08.2018

14.15-16.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17

02.08.2018

16.20-18.20

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 21

03.08.2018

8.00-10.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 18

03.08.2018

10.00-12.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 24

03.08.2018

12.15-14.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 23

03.08.2018

14.15-16.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 20

06.08.2018

8.00-10.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 24

06.08.2018

10.00-12.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 22

06.08.2018

12.15-14.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 19

06.08.2018

14.15-16.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17

07.08.2018

8.00-10.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 24

07.08.2018

10.00-12.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 22

07.08.2018

12.15-14.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 20

07.08.2018

14.15-16.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 23

08.08.2018

8.00-10.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 24

08.08.2018

10.00-12.00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 18

08.08.2018

12.15-14.15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 21


25.07.2018

Harmonogram pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowego “Pracownik administracyjno biurowy” oraz zajęć z doradztwa i poradnictwa zawodowego dla nowych Uczestników/czek projektu.

Pośrednictwo pracy

26.07.2018

9:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 9

26.07.2018

11:00-13:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 13

26.07.2018

13:15-15:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 14

26.07.2018

15:15-17:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 10

26.07.2018

17:30-19:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 5

27.07.2018

9:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 11

27.07.2018

11:00-13:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 8

27.07.2018

13:15-15:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1

27.07.2018

15:15-17:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 2

27.07.2018

17:30-19:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 12

Szkolenie zawodowe “Pracownik administarcyjno biurowy”

Data

Godziny

Miejsce

Uczestnicy/Uczesniczki

28.07.2018

8:00 – 15:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15

30.07.2018

9:00 – 16:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15

31.07.2018

9:00 – 16:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15

01.08.2018

13:00 – 20:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15

02.08.2018

9:00 – 16:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15

03.08.2018

9:00 – 16:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 7, UP 8

04.08.2018

9:00 – 16:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 7, UP 8

06.08.2018

9:00 – 16:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15

07.08.2018

9:00 – 16:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15

08.08.2018

 9:00 – 16:15

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie

26.07.2018

8:00-10:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 19

26.07.2018

10:00-12:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17

26.07.2018

12:15-14:15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 23

26.07.2018

14:15-16:15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 18

26.07.2018

16:20-18:20

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 21

27.07.2018

8:00-10:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17

27.07.2018

10:00-12:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 23

27.07.2018

12:15-14:15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 18

27.07.2018

14:20-16:20

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 21

27.07.2018

16:20-18:20

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 19

28.07.2018

8:00-10:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 20

28.07.2018

10:15-12:15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 22

30.07.2018

8:00-10:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 20

30.07.2018

10:00-12:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 22

Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych

28.07.2018

12:20-14:20

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 21

28.07.2018

14:20-16:20

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP17

30.07.2018

12:15-14:15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 21

30.07.2018

14:20-16:20

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 17

30.07.2018

16:25-18:25

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 19

31.07.2018

8:00-10:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 23

31.07.2018

10:00-12:00

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 20

31.07.2018

12:15-14:15

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 22

31.07.2018

14:20-16:20

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 18

31.07.2018

16:25-18:25

ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

UP 19


29.06.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł, co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł.


01.06.2018

Od 01.06.2018 roku Biuro Projektu “Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” mieści się przy ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary.


20.05.2018

Harmonogram zajęć pierwszych Uczestników/czek Projektu

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie

21.05.2018

10:10-12:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 11

21.05.2018

12:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 7

21.05.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 8

21.05.2018

16:30-18:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 9

21.05.2018

18:40-20:40

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 5

22.05.2018

8:00-10:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 4

22.05.2018

10:10-12:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 10

22.05.2018

12:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 2

22.05.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1

22.05.2018

18:40-20:40

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 11

23.05.2018

8:00-10:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 7

23.05.2018

10:10-12:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 8

23.05.2018

12:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 2

23.05.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1

23.05.2018

16:30-18:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 10

23.05.2018

18:40-20:40

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 9

24.05.2018

8:00-10:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 5

24.05.2018

12:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 4

07.06.2018

8:00-10:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 16

07.06.2018

10:10-12:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 3

07.06.2018

12:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 12

07.06.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 13

07.06.2018

16:30-18:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 14

07.06.2018

18:40-20:40

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 15

08.06.2018

8:00-10:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 16

08.06.2018

10:10-12:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 3

08.06.2018

12:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 12

08.06.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 13

08.06.2018

16:30-18:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 14

08.06.2018

18:40-20:40

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 15

12.06.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 6

13.06.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 6

Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych

24.05.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 10

24.05.2018

16:30-18:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 11

25.05.2018

8:00-10:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1

25.05.2018

10:10-13:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 8

25.05.2018

13:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 7

25.05.2018

16:30-19:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 2

26.05.2018

8:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 5

26.05.2018

11:00-14:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 10

26.05.2018

14:20-17:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 11

26.05.2018

17:30-19:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 8

27.05.2018

8:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 4

27.05.2018

11:00-14:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 9

27.05.2018

14:20-17:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1

27.05.2018

17:30-19:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 7

28.05.2018

8:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 7

28.05.2018

14:20-17:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 9

28.05.2018

17:40-20:40

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 4

29.05.2018

8:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 2

29.05.2018

11:00-14:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 5

29.05.2018

14:20-17:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 10

29.05.2018

17:40-20:40

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 1

01.06.2018

10:00-12:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 9

01.06.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 5

01.06.2018

16:30-18:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 4

01.06.2018

18:40-20:40

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 2

02.06.2018

14:20-17:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 8

03.06.2018

8:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 11

09.06.2018

8:00-10:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 16

09.06.2018

10:10-12:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 3

09.06.2018

12:20-14:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 12

09.06.2018

14:20-16:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 13

09.06.2018

16:30-18:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 14

09.06.2018

18:40-20:40

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 15

11.06.2018

8:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 15

11.06.2018

11:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 16

11.06.2018

14:20-17:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 3

11.06.2018

17:20-20:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 12

12.06.2018

8:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 13

12.06.2018

11:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 14

13.06.2018

8:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 13

13.06.2018

11:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 14

13.06.2018

16:30-19:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 12

14.06.2018

8:00-11:00

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 15

14.06.2018

11:10-14:10

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 16

14.06.2018

14:20-17:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 3

14.06.2018

17:20-20:20

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 6

15.06.2018

16:30-18:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 6

16.06.2018

16:30-19:30

ul. Bohaterów Westerplatte 11/215, Zielona Góra

UP 6


13.04.2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne naszego projektu!

Navigator International Sp.. z o. o. zaprasza mieszkańców gminy Przytoczna na spotkanie promocyjno-informacyjne dot. projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.

Spotkanie odbędzie się w Sali Urzędu Gminy Przytoczna w dniu 19.04.2018 roku (czwartek) o godzinie 11.00.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • w wieku 50+
 • zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
 • pozostające bez pracy, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • z najwyżej średnim wykształceniem

Priorytetowo będą kwalifikowane:

 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne

 W PROJEKCIE OFERUJEMY:

 1. Dla wszystkich Uczestników/czek Projektu:
 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączona z przygotowaniem IPD (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo zawodowe połączone z warsztatami z autoprezentacji, asertywności itp.
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe (wraz ze stypendium szkoleniowym) zakończone bezpłatną certyfikacją zewnętrzną.
 1. Dodatkowo dla 22 osób zapewniamy  3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym!

Wszystkim Uczestnikom/czkom zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską, pomoce i materiały dydaktyczne, catering podczas szkoleń (przerwa kawowa i smaczny obiad) oraz zajęcia jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjo – promocyjne, na którym będzie można poznać szczegóły dotyczące projektu, jak również wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny.

Z pozdrowieniami,

Zespół Projektu


07.02.2018

Zachęcamy do przeczytania kilku artykułów, w których obalane są mity na temat pracowników 50+, przedstawiane ich mocne strony oraz korzyści dla pracodawców. Miłej lektury 🙂

http://praca.interia.pl/news-pracownicy-50-plus-beda-rozchwytywani,nId,2453088

http://50plus.gov.pl/-/obalamy-mity-na-temat-pracownikow-60914

Zatrudnienie osób po 50 roku życia – korzyści dla pracodawców.


06.02.2018

Mamy już plakat! Rozpoczynamy szerszą promocję 🙂


05.02.2018

Zapraszamy na nas profil na Facebooku! Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę: Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy


15.01.2018

Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona strona internetowa projektu „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu wkrótce będą dostępne w zakładce “Dokumenty do pobrania”.
Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje nt. projektu.