20.05.2018

Szanowni Państwo

z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędą się kolejne Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Łęcznej dla  10-osobowej V grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

19.05.2018

Szanowni Państwo

z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędą się kolejne Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Lublinie dla  II grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

17.05.2018

Szanowni Państwo

z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędą się kolejne Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Lublinie dla  10-osobowej I grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

12.05.2018

Szanowni Państwo

z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędą się kolejne Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Lublinie dla  10-osobowej IV grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

09.05.2018

Szanowni Państwo

z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędą się kolejne Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Łęcznej dla  10-osobowej III grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

24.04.2018

Szanowni Państwo

z przyjemnością informujemy, że w dniu jutrzejszym ruszą Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Łęcznej dla  10-osobowej  V grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

21.04.2018

Szanowni Państwo

z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym ruszyły Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Lublinie dla  9-osobowej  II grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

 

20.04.2018

Szanowni Państwo

z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym ruszyły Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Łęcznej dla  12-osobowej  III grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

 

14.04.2018

Drodzy Państwo

z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym ruszyły Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Lublinie dla  10-osobowej  IV grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

28.03.2018

Drodzy Państwo

z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym ruszyły Spotkania Indywidualne z Pośrednikiem Pracy w Lublinie dla  12-osobowej  I grupy   z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

01.03.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że w dniu dzisiejszym ruszyły Staże zawodowe w Łęcznej dla grupy 5 z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

01.03.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że w dniu dzisiejszym ruszyły Staże zawodowe w Lublinie dla grupy 4 z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

01.03.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że w dniu dzisiejszym ruszyły Staże zawodowe w Łęczna dla grupy 3 z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

01.03.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że w dniu dzisiejszym ruszyły Staże zawodowe w Lublinie dla grupy 2 z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

22.02.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że w dniu dzisiejszym ruszyły Staże zawodowe w Lublinie dla grupy 1 z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” 

17.02.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach Szkoleń Zawodowych z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” dla grupy 4 w Lublinie.

08.02.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach Szkoleń Zawodowych z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” dla grupy 5 w Łęcznej

08.02.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach Szkoleń Zawodowych z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” dla grupy 3 w Łęcznej .

23.01.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach Szkoleń Zawodowych z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” dla grupy 2 w Lublinie.

22.01.2018

Szanowni Państwo 

mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach Warsztaty Kompetencji Społecznych z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” dla grupa 4 w Lublinie.

22.01.2018

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach Warsztaty Kompetencji Społecznych z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” dla grupa 5 w Łęcznej.

17.01.2018

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Warsztaty Kompetencji Społecznych dla grupy 2 w Lublinie z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

17.01.2018

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Poradnictwo Psychologiczne dla grupy 4 w Lublinie z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

16.01.2018

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Poradnictwo Psychologiczne dla grupy 5 w Łęcznej z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

16.01.2018

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Warsztaty Kompetencji Społecznych dla grupy 3 w Łęcznej z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

13.01.2018

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Poradnictwo Psychologiczne dla grupy 2 w Lublinie z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

10.01.2018

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Poradnictwo Psychologiczne dla grupy 3 w Łęcznej z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

10.01.2018

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Identyfikacji potrzeb społecznych i zawodowych dla grupy 5 w Łęcznej z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

08.01.2018

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Identyfikacji potrzeb społecznych i zawodowych dla grupy 1 w Lublinie z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

18.12.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Identyfikacji potrzeb społecznych i zawodowych dla grupy 4 w Lublinie z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

15.12.2017

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Warsztaty Kompetencji Społecznych dla grupy 1 w Lublinie z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

12.12.2017

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Identyfikacji potrzeb społecznych i zawodowych dla grupy 3 w Łęcznej z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

11.12.2017

11.12.2017

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem znajdującym się na stronie projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” zapraszamy do wypełniania i składania dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu. 

Zapraszamy:

Osoby niepełnosprawnewykluczone  (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące (w rozumieniu K.C.) na obszarze powiatów, tj. m. Lublin, m. Zamość oraz powiatu łęczyńskiego woj. lubelskiego.  

Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do  osób o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotnych oraz w wieku po 50 roku życia.

W przypadku pojawiających się pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego- nr podany w zakładce kontakt.

 

11.12.2017

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy plakat projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”:

 

11.12.2017

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Warsztaty Kompetencji Społecznych dla grupy 1 w Lublinie z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że trwa rekrutacja do projektu. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie miasta Lublin, miasta Zamość lub powiatu łęczyńskiego, pozostające bez zatrudnienia.

W szczególności poszukujemy:

  • osób po 50 r.ż
  • osób o niskich kwalifikacjach
  • osób zagrożonych ubóstwem
  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • osób długotrwale bezrobotnych
  • osób bez doświadczenia zawodowego

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zajęcia w ramach Identyfikacji potrzeb społecznych i zawodowych dla grupy 2 w Lublinie z projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych”

4.12.2017

Szanowni Państwo

mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęliśmy zajęcia z Poradnictwa psychologicznego w ramach projektu “Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” dla grupy 1 w Lublinie.

Informujemy również, że nadal prowadzimy nabór do projektu. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku pytań do kontaktu telefonicznego.

 

4.12.2017

 

Szanowni Państwo

 pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu trwa rekrutacja do  projektu. Przypominamy, że Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujące (w rozumieniu K.C.) na obszarze powiatów o najwyższym udziale osób niepełnosprawnych wśród ogółu bezrobotnych, tj. m. Lublin, m. Zamość oraz pow. łęczyńskiego woj. lubelskiego, w tym w szczególności osoby bezrobotne- wyłącznymi odbiorcami będą w 100% osoby z niepełnosprawnościami, tj. osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi. W szczególności będą to os. pozostające bez zatrudnienia, szczególnie długotrwale oraz bierne zawodowo. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do os. o niskich kwalifikacjach i bez doświadczenia zawodowego, w wieku po 50rż.