POKONAJ WYKLUCZENIE-PODEJMIJ ZATRUDNIENIE!

Głównym celem projektu jest wyższa aktywność społeczno- zawodowa oraz zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 72os.(min44K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj. Łódzkiego(WŁ). Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2018.

Projekt zakłada:

 • -indywidualny plan działania,
 • -poradnictwo psychologiczne,
 • -trening umiejętności życiowych i zawodowych,
 • -poradnictwo zawodowe,
 • -szkolenia zawodowe,
 • -staż zawodowy,
 • -pośrednictwo pracy.

Oferujemy również:

 • -catering na szkoleniach zawodowych,
 • -zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • -zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
 • -bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • -stypendium szkoleniowe/stypendia stażowe,
 • -profesjonalną kadrę.

Wartość projektu: 1 360 788,77zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 156 670,45zł.