Harmonogram staży
Informujemy, że trwają staże:harmonogram staż

07.03.2018r.
Informujemy, że rozpoczyna się Pośrednictwo pracy dla gr.I-VI w Nowej Brzeźnicy i Działoszynie:harmonogram pośrednictwo pracy

26.02.2018r.

Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w Nowej Brzeźnicy w ramach projektu:„Pokonaj wykluczenie- podejmij zatrudnienie!” nr. projektu RPLD.09.01.01-10-C011/16 przeprowadzi Pośrednictwo pracy w Nowej Brzeźnicy i Działoszynie. Zapraszamy do składania wycen.rr Pokonaj wykluczenie- podejmij zatrudnienie!

16.01.2018r.
Informujemy, że rozpoczynają się szkolenia zawodowe w Działoszynie dla gr. IV, V, VI Pracownik obsługi biurowej:
Harmonogram szkolenie Działoszyn

12.01.2018r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z Poradnictwa zawodowego dla gr. VI, V, VI w Działoszynie:Harmonogram POradnictw zawodowe Działoszyn

09.01.2018r.
Informujemy, że rozpoczynają się szkolenia zawodowe w Nowej Brzeźnicy dla gr. I, II, III Pracownik obsługi biurowej:harmonogram szkoleń Nowa Brzeźnica I II III

08.01.2018r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z Treningu umiejętności życiowych oraz zawodowych dla gr. IV, V, VI w Działoszynie:Harmonogram TUZIZ DZIAŁOSZYN

15.12.2017r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z Opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej( Indywidualne Plany Działania) dla gr IV,V,VI w Działoszynie:Harmonogram Opracowania indyw. IV, V, VI

11.12.2017r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z poradnictwa psychologicznego dla grup IV,V,VI w Działoszynie:harmonogram poradnictwo psychologiczne IV V VI

08.12.2017r.
Szanowni Państwo rekrutacja do projektu została zakończona.

27.11.2017r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z Poradnictwa zawodowego dla gr. I,II i III w Nowej Brzeźnicy:harmonogram poradnictwo zawodowegr I-III

23.11.2017r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z Treningu umiejętności życiowych oraz zawodowych dla gr. I, II i III w Nowej Brzeźnicy:harmonogram tużiz

30.10.2017r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z Opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej( Indywidualne Plany Działania) dla gr II i gr III w Nowej Brzeźnicy:Harmonogram gr II, III

27.10.2017r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z Opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej( Indywidualne Plany Działania) dla gr I w Nowej Brzeźnicy: Harmonogram gr I

23.10.2017r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z poradnictwa psychologicznego dla grupy II i III w Nowej Brzeźnicy:Harmonogram gr II, III

19.10.2017r.
Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z poradnictwa psychologicznego dla grupy I w Nowej Brzeźnicy:Harmonogram gr I

05.10.2017r.
Rekrutacja trwa- daj sobie szansę na podniesienie kwalifikacji. Zapraszamy!
Grupę docelową stanowią kobiety i mężczyźni zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

05.10.2017r.
Szanowni Państwo Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w Nowej Brzeźnicy w ramach projektu:„Pokonaj wykluczenie- podejmij zatrudnienie!” nr. projektu RPLD.09.01.01-10-C011/16 przeprowadzi zajęcia z Opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno-zawodowej(Indywidualne Plany Działania) oraz Poradnictwa Zawodowego. Zapraszamy do składania wycen.
Rozeznanie Rynku Nowa Brzeźnica

27.09.2017r.
Rekrutacja trwa- daj sobie szansę na podniesienie kwalifikacji. Zapraszamy!

16.08.2017r.
Rekrutacja trwa! Zapraszamy!

17.07.2017r.
Daj sobie szansę, weź udział w projekcie! Rekrutacja trwa. Czekamy na Ciebie.

15.06.2017r.
Rekrutacja trwa! Zapraszamy wszystkie osoby chętne!

12.05.2017r.
Rekrutacja trwa zapraszamy wszystkie osoby chętne!