Projekt skierowany jest do 108 osób powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach z terenu województwa Lubelskiego. Projekt przewiduje udział minimum 65 kobiet, minimum 33 osób po 50 roku życia i minimum 22 osób z niepełnosprawnościami.

Przeszkolenie z języka angielskiego i kompetencji ICT pozwoli podnieść kwalifikacje uczestników a tym samym zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy.

Szkolenia będą realizowane na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym.