Informujemy  że w toku oceny dokonanej w dniu 07.12 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Cityschool s.c. Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa