Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczny

Numer grupy

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Adres Sali – miejsce egzaminu

I

J. angielski A1

 

 

19.12.2016 – sobota

 

 

17.00-20.00

 

 

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

II

J. angielski A1

 

 

20.12.2016 – sobota

 

17.00-20.00

 

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

III

J. angielski A1

 

 

18.12.2016 – niedziela

 

 

9.00-12.00

 

 

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

IV

J. angielski A1

 

 

18.12.2016 – niedziela

 

 

12.20-15.20

 

 

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

V

J. angielski A1

 

 

21.12.2016 – środa

 

 

17.00-20.00

 

 

Puławy, ul. Partyzantów 16

VI

J. angielski A1

 

17.12.2016- sobota

 

15.30-18.30

 

Zamość, ul. Piłsudskiego 29

VII

J. angielski A1

 

 

28.12.2016- środa

 

 

17.00-20.00

 

 

Zamość, ul. Okrzei 2

VIII

J. angielski A1

 

 

17.12.2016 – sobota

 

 

9.00-12.00

 

 

Zamość, ul. Przemysłowa 2

IX

J. angielski A1

 

 

29.12.2016 – czwartek

 

 

17.00-20.00

 

 

Zamość, ul. Piłsudskiego 29

Numer grupy

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Adres Sali – miejsce egzaminu

I

 

J. angielski A2

 

21.01.2017 – sobota

 

9.00-12.00

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

II

 

J. angielski A2

 

24.01.2017 – wtorek

 

 

17.00-20.00

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

III

 

J. angielski A2

 

29.01.2016 – niedziela

 

9.00-12.00

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

IV

 

J. angielski A2

 

29.01.2017 – niedziela

 

12.20-15.20

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

V

 

J. angielski A2

 

31.01.2017 – wtorek

 

17.00-20.00

Puławy, ul. Partyzantów 16

VI

 

J, angielski A2

 

28.01.2017

 

15.30-18.30

Zamość, ul. Piłsudskiego 29

VII

 

J. angielski A2

 

28.01.2017

 

9.00-12.00

Zamość, ul. Przemysłowa 4

VIII

 

J. angielski A2

 

28.01.2017

 

12.15-15.15

Zamość, ul. Okrzei 2

IX

 

J. angielski A2

 

30.01.2017

 

17.00-20.00

Zamość, ul. Piłsudskiego 29

Numer grupy

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Adres Sali – miejsce egzaminu

I

Kompetencje ICT

16.01.2017 – poniedziałek

16.00-18.00

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

II

Kompetencje ICT

16.01.2017- poniedziałek

18.20-20.20

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

III

Kompetencje ICT

30.01.2017 0 poniedziałek

16.00-18.00

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

IV

Kompetencje ICT

30.01.2017 – poniedziałek

18.20-20.20

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

V

Kompetencje ICT

24.01.2017 – wtorek

17.00-19.00

Puławy, ul. Partyzantów 16

VI

Kompetencje ICT

29.01.2017 – niedziela

11.00-13.00

Zamość, ul. Przemysłowa 4 (wejście naprzeciwko Starostwa)

VII

Kompetencje ICT

29.01.2017 – niedziela

13.20-15.20

Zamość, ul. Przemysłowa 4 (wejście naprzeciwko Starostwa)

VIII

Kompetencje ICT

29.01.2017 – niedziela

15.40-17.40

Zamość, ul. Przemysłowa 4 (wejście naprzeciwko Starostwa)

IX

Kompetencje ICT

29.01.2017 – niedziela

18.00-20.00

Zamość, ul. Przemysłowa 4 (wejście naprzeciwko Starostwa)