Emilia Włosek

Numer grupy

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Adres Sali – miejsce egzaminu

I

J. angielski A1

 

 

19.12.2016 – sobota

 

 

17.00-20.00

 

 

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

II

J. angielski A1

 

 

20.12.2016 – sobota

 

17.00-20.00

 

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

III

J. angielski A1

 

 

18.12.2016 – niedziela

 

 

9.00-12.00

 

 

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

IV

J. angielski A1

 

 

18.12.2016 – niedziela

 

 

12.20-15.20

 

 

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

V

J. angielski A1

 

 

21.12.2016 – środa

 

 

17.00-20.00

 

 

Puławy, ul. Partyzantów 16

VI

J. angielski A1

 

17.12.2016- sobota

 

15.30-18.30

 

Zamość, ul. Piłsudskiego 29

VII

J. angielski A1

 

 

28.12.2016- środa

 

 

17.00-20.00

 

 

Zamość, ul. Okrzei 2

VIII

J. angielski A1

 

 

17.12.2016 – sobota

 

 

9.00-12.00

 

 

Zamość, ul. Przemysłowa 2

IX

J. angielski A1

 

 

29.12.2016 – czwartek

 

 

17.00-20.00

 

 

Zamość, ul. Piłsudskiego 29

Numer grupy

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Adres Sali – miejsce egzaminu

I

 

J. angielski A2

 

21.01.2017 – sobota

 

9.00-12.00

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

II

 

J. angielski A2

 

24.01.2017 – wtorek

 

 

17.00-20.00

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

III

 

J. angielski A2

 

29.01.2016 – niedziela

 

9.00-12.00

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

IV

 

J. angielski A2

 

29.01.2017 – niedziela

 

12.20-15.20

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

V

 

J. angielski A2

 

31.01.2017 – wtorek

 

17.00-20.00

Puławy, ul. Partyzantów 16

VI

 

J, angielski A2

 

28.01.2017

 

15.30-18.30

Zamość, ul. Piłsudskiego 29

VII

 

J. angielski A2

 

28.01.2017

 

9.00-12.00

Zamość, ul. Przemysłowa 4

VIII

 

J. angielski A2

 

28.01.2017

 

12.15-15.15

Zamość, ul. Okrzei 2

IX

 

J. angielski A2

 

30.01.2017

 

17.00-20.00

Zamość, ul. Piłsudskiego 29

Numer grupy

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Adres Sali – miejsce egzaminu

I

Kompetencje ICT

16.01.2017 – poniedziałek

16.00-18.00

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

II

Kompetencje ICT

16.01.2017- poniedziałek

18.20-20.20

Lublin, ul. Wojciechowska 5a

III

Kompetencje ICT

30.01.2017 0 poniedziałek

16.00-18.00

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

IV

Kompetencje ICT

30.01.2017 – poniedziałek

18.20-20.20

Biłgoraj, ul. Lubelska 7

V

Kompetencje ICT

24.01.2017 – wtorek

17.00-19.00

Puławy, ul. Partyzantów 16

VI

Kompetencje ICT

29.01.2017 – niedziela

11.00-13.00

Zamość, ul. Przemysłowa 4 (wejście naprzeciwko Starostwa)

VII

Kompetencje ICT

29.01.2017 – niedziela

13.20-15.20

Zamość, ul. Przemysłowa 4 (wejście naprzeciwko Starostwa)

VIII

Kompetencje ICT

29.01.2017 – niedziela

15.40-17.40

Zamość, ul. Przemysłowa 4 (wejście naprzeciwko Starostwa)

IX

Kompetencje ICT

29.01.2017 – niedziela

18.00-20.00

Zamość, ul. Przemysłowa 4 (wejście naprzeciwko Starostwa)

28.07.2016

Firma Navigator International Sp. z o. o na terenie województwa lubelskiego w ramach realizacji projektu „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny” nr projektu RPLU.12.03.00-06-0104/15 planuje zrealizowanie szkolenia z języka angielskiego w okresie 08.2016 r. – 01.2017 r  dla maksymalnie 108 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym poszukujemy firmy zdolnej dostarczyć we wskazane miejsce komplety materiałów szkoleniowych tj. podręczników i ćwiczeń do języka angielskiego (kod CPV 22110000-4 – Drukowane książki) w łącznej maksymalnej ilości 108 (słownie: sto osiem).

Rozeznanie rynku

 

 

 

 

 

28.07.2016

Szanowni Państwo,

Firma Navigator International na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny” RPLU.12.03.00-06-0104/15, planuje zrealizowanie szkoleń z zakresu kompetencji ICT dla maksymalnie 108 Uczestników Projektu, w planowanym okresie od 08.2016 r. do 01.2017 r (08 – 12.2016 – I tura szkoleniowa, 08.2016-01.2017 – II tura szkoleniowa).

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Projekt skierowany jest do 108 osób powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach z terenu województwa Lubelskiego. Projekt przewiduje udział minimum 65 kobiet, minimum 33 osób po 50 roku życia i minimum 22 osób z niepełnosprawnościami.

Przeszkolenie z języka angielskiego i kompetencji ICT pozwoli podnieść kwalifikacje uczestników a tym samym zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy.

Szkolenia będą realizowane na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym.

Biuro projektu “Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny”:

ul. Skromna 5

20-704 Lublin

nr tel 519 308 952

e-mail: kompetencjedlalubelszczyzny@navigator.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy !

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu “Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny”.

Zapraszamy osoby powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.

Zapraszamy również osoby po 50 roku życia i osoby niepełnosprawne.